לא נמצאו תוצאות
{{vm.logoAlt}} קוים כחולים - מערכת לאיתור תכניות מקוונות בישראל קוים כחולים
מקרא

{{l.layerName}}

{{lg.label}}
שכבות
{{group.groupName}} 100% 0%
100% 0%
הודעת שימוש:
האתר נועד לסייע לציבור רחב לאתר תכניות מקוונות מאושרות ובתהליכי תכנון.
מערכת זו מציגה תכניות שהוגשו באופן מקוון משנת 2011 והלאה. היא אינה כוללת תכניות שהוגשו לפני כן. שכבות הרקע הינן כלי עזר בלבד שאינם סטטוטוריים וללא מעמד משפטי מחייב. באחריות המשתמש לבדוק את עדכניות הנתונים.
למידע סטטוטורי עדכני יש לפנות לאתר. "מידע תכנוני"
חיפוש
 {{svm.selectedSearch.name}}{{ (!svm.inputStatus.isValid ? "נא להקליד ערך בשדה החיפוש" : ((svm.isDisplayNoResults && vm.noSearchResults && !svm.searchStatus.isSearching) ? "אין תוצאות" : "")) }}
{{svm.errorMsg}}
הודעת שימוש:
האתר נועד לסייע לציבור רחב לאתר תכניות מקוונות מאושרות ובתהליכי תכנון.
מערכת זו מציגה תכניות שהוגשו באופן מקוון משנת 2011 והלאה. היא אינה כוללת תכניות שהוגשו לפני כן. שכבות הרקע הינן כלי עזר בלבד שאינם סטטוטוריים וללא מעמד משפטי מחייב. באחריות המשתמש לבדוק את עדכניות הנתונים.
למידע סטטוטורי עדכני יש לפנות לאתר. "מידע תכנוני"

{{srvm.errorMsg}}

תוצאות חיפוש ({{srvm.results.length}}) ( אותרו מעל {{srvm.searchConfig.maxResultCount}} תוכניות. מוצגות {{srvm.searchConfig.maxResultCount}} הרשומות הראשונות. מומלץ לצמצם מרחב חיפוש )
{{sr.attributes[f.name]}}
{{x.caption + ': '}} {{sr.attributes[x.name].toFixed(x.decimalDigits)}} {{sr.attributes[x.name] | date: 'dd/MM/yyyy'}} {{(sr.attributes[x.name])}}